Цифрові технології маркетингу як ефективний інструмент просування туризму в Республіці Молдова

 • Alla Levitskaya доктор хабілітат економічних наук, конференціар університар, Комратський державний університет, кафедра економіки (Комрат, Молдова).
 • Nadejda Yanioglo доктор економічних наук, викладач, Комратський державний університет, кафедра економіки (Комрат, Молдова).

Анотація

У статті наголошується, що в даний час туризм являє собою одну з найважливіших рушійних сил світової економіки і один з головних джерел зайнятості. У той же час, в Республіці Молдова ця галузь, попри наявність досить значного туристичного потенціалу, представлена слабо. Критичний аналіз стану туристичної галузі Республіки дозволяє стверджувати про її початкову стадію розвитку. Слаборозвиненою залишається проблема управління та просування туристичного продукту Республіки Молдова, що вимагає методологічних розробок,. У цьому зв'язку одним з найбільш актуальних шляхів ефективного просування та розвитку даної галузі може виступити більш широке застосування цифрових технологій маркетингу в туризмі. У статті розглядаються основні детермінанти цифрового маркетингу та їх значення для індустрії туризму Молдови.


Ключові слова: цифровий маркетинг, туризм, туристична галузь, туристичний продукт, туристичний потік, інтернет просування.


DOI: 10.15276/mdt.2.3.2018.5 1. Law on the organization and implementation of tourism activities in the Republic of Moldova 352-XVI. (2006, 24 November). Retrieved from: lex.justice.md/document_eng.php?id =A5028999:391F4418 [in Moldovan].

 2. State Information Agency «MOLDPRES». The mobile application "Moldova Wine Route" was launched on the tourist market. www.moldpres.md Retrieved from: www.moldpres.md/en/news/2017/11/28/17009292.

 3. Mirsayakova, V.A. (2016). The Importance of Tourism in the World Economy. Young Scientist, 5, 17-19 [in Russian]. Retrieved from: moluch.ru/archive/109/26821.

 4. Mikolaychuk, A.A., & Lankovskaya, E.K. (2016). Internet marketing as an effective tool for promoting tourist destinations in the Crimea. Tavrichesky scientific observer,1 (6), 39-43 [in Russian].

 5. National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. Statistical Data Bank. statbank.statistica.md.

 6. Monitorul Fiscal. International experts: Moldova has become less attractive for tourists. monitorul.fisc.md Retrieved from: monitorul.fisc.md/mic/mezhdunarodnye-eksperty-moldova-stala-menee-privlekatelnoy-dlya-turistov.html.

 7. UNWTO World Tourism Barometer. 2017 International Tourism results: the highest in seven year. tourlib.net Retrieved from: tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2018_01.pdf.

 8. World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. www.weforum.org Retrieved from: www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017.

 9. Oklander, M.A. (2002). Problemy formuvannia marketynhovoi systemy krainy [Problems of the formation of the country's marketing system]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

 10. Oklander, M.A. (2003). Makromarketynh: marketynh v sektori zahalnoho derzhavnoho upravlinnia [Macro Marketing: Marketing in the General Government]. Marketynh v Ukraini [Marketing in Ukraine], 6 (22), 31–37 [in Ukrainian].

 11. Oklander, M.A., Oklander, T.O., & Yashkina, O.I. (2017). Tsyfrovyi marketynh – model marketynhu ХХІ storichchia [Digital Marketing The Marketing Model of the 21st Century]. Oklander, M.A. (Ed.). Odesa: Astroprint [in Ukrainian].

##submission.howToCite##
LEVITSKAYA, Alla; YANIOGLO, Nadejda. Цифрові технології маркетингу як ефективний інструмент просування туризму в Республіці Молдова. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 77-84, вер. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/46>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: