Взаємодія стратегічного планування економічного розвитку виробничих підприємств та регіонального маркетингу

 • Любовь Аркадіївна Некрасова канд. екон. наук, доцент доцент кафедри економіки підприємств Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
 • Анастасія Аркадіївна Дискіна канд. екон. наук, доцент доцент кафедри економіки підприємств Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

В статті розглянуто основні передумови переходу до сучасного стратегічного планування розвитку виробничого підприємства, наведено принципи та його основні риси. Досліджено методологію стратегічного планування в системі управління розвитком виробничих підприємств, множина представлених методів та підходів стратегічного планування базується на технологіях аналізу, планування та прогнозування мікро- та макроекономіки. Запропоновано розглядати регіональний маркетинг як механізм подолання дії зовнішніх «стримуючих факторів», що забезпечує конструктивність процесів перетікання ресурсів і капіталів в економічному просторі, а також представлено суб’єктно-об’єктну систематизацію комплексу регіонального маркетингу. Визначено аспекти взаємодії елементів системи стратегічного планування розвитку виробничих підприємств та соціально-економічного розвитку регіону на основі  маркетингового підходу.


Ключові слова: стратегічне планування, економічний розвиток, виробничі підприємства, регіональний маркетинг, методи стратегічного планування.


 DOI: 10.15276/mdt.2.3.2018.7 1. Формування об’єднаних територіальних громад: стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2642 (дата звернення: 15.07.2018).

 2. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. 332 с.

 3. Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 384 с.

 4. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: 1989. 358 с.

 5. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 400 с.

 6. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны и страны: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, 2005. 376 с.

 7. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 416 с.

 8. Сментина Н.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика. Одеса, 2015. 365 с.

 9. Рульєв В.А. Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 312 с.

 10. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку: навч. посіб. / В. Мамонова, Н. Балдич, Н. Гринчук [та ін.]. Київ, 2013. 176 с.

 11. Гринчук Н. Формування територіальних маркетингових стратегій. URL: http://regionet.org.ua/files/08.Territorial_Marketing_Grynchuk_Materials_UA.pdf (дата звернення: 15.07.2018).

 12. Окландер, М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ, 2002. 167 с.

 13. Щелкунов В., Бондаренко В., Каракай Ю., Матвєєв В. Маркетинг регіонів: інвестиційні аспекти. Київ, 2005. 176 с.

 14. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми. Київ,. 2002. 245 с.

 15. Тягунова З. О. Формування механізму управління маркетинговим потенціалом підприємств системи споживчої кооперації / Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2011. № 3 (43). С. 320–323.

 16. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід / за ред. А.Ткачука. Київ, 2011. 260 с.

 17. Про затвердження типового положення про агенцію регіонального розвитку: проект Постанови Кабінету міністрів України від 20.06.2011. URL: http://old.csi.org.ua/?p=2395 (дата звернення: 15.07.2018).

##submission.howToCite##
НЕКРАСОВА, Любовь Аркадіївна; ДИСКІНА, Анастасія Аркадіївна. Взаємодія стратегічного планування економічного розвитку виробничих підприємств та регіонального маркетингу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 104-118, вер. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/48>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: