Роль вимірювання ефективності маркетингу електронними інструментами бренд менеджменту

 • Agnieszka Parkitna Д-р економ. наук, інженер, Вроцлавський Tехнологічний Yніверситет, Факультет компьютерних наук та менеджменту
 • Jerzy Tutaj Д-р соціальних наук, Вроцлавський Tехнологічний Yніверситет, Факультет комп'ютерних наук та менеджменту
 • Anna.Maria Kaminska Магістр – Аспірант Вроцлавський технологічний університет, Факультет комп'ютернbх наук та менеджменту

Анотація

В статті показані відмінності побудови торгової марки у теперішній час та 50 років тому. Раніше підприємці спочатку обирали позицію бренду, після чого розроблявся високобюджетний план маркетингових заходів для його просування. Наявність бренду знаходилось у прямій залежності від наявності фінансових ресурсів. Зараз процес брендингу має істотні відмінності. Епоха «соціального медіа-буму» передбачає наявність рекламування продукції або послуг та постійний аналіз і оцінювання їх клієнтами у вигляді відгуків в Інтернеті. Зараз потенційні покупці орієнтовані не тільки на якість продукції, а й на прийняття марки спільнотою. Компанії втратили домінуюче становище у просуванні товарів за рахунок подачі рекламних повідомлень і стали предметом оцінки з боку клієнтів. Воахування цього фактору особливо важливе для малих та середніх підприємств, оскільки для них наявність бренду є ключовим фактором успіху та виживання.


Мета статті – показати ефективність інструментів електронного маркетингу в побудові бренду на ринку та постановку проблеми, демонстрацію її зв'язку з важливими науковими або практичними завданнями. Ці рекомендації можуть бути корисним інструментом для управління процесами оцінки вартості та позиції бренду, формування зв'язків між клієнтом та компанією.


Ключові слова: електронний інструментарій, бренд-менеджмент, розробка бренду, чинники успіху.


 DOI: 10.15276/mdt.2.4.2018.1 1. CBOS Research Report,(2015), Warsaw: Internauts.

 2. Central Statistical Office (GUS), (2017), Information society in Poland.

 3. Chirayu Hantrakul, Jarinya Thaloey, Pradit Songsangyos, (2012), The Review of Knowledge Management in Financial Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 69.

 4. Clarke L., (1997), Shift management, Warsaw: PWN.

 5. Dziakowicz-Grudzień A.,(2017) Digitization of marketing communication on the market, Internal Trade, 2(367), p. 82-93.

 6. Frąckiewicz E., (2006), Internet marketing, PWN, Warsaw: PWN.

 7. Grudzewski W.M.,. Hejduk I.K,(2002), Creating knowledge management systems as the basis for achieving competitive advantage of modern enterprises, [in:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (ed.), The enterprise of the future - a strategic vision, Warsaw: Difin.

 8. Hołodnik A., Perechuda K., (2017), The enterprise of the future - a strategic vision, Warsaw: Difin. Information society in Poland in 2017, CENTRAL STATISTICAL OFFICE Warsaw, (20.10.2017) 1. Nawrocka E., (2015), Innovation of tourism enterprises as a factor in the development of the tourist region, STUDIES OF THE ECONOMIC UNIVERSITY IN WROCLAW, nr 393.

 2. OECD, (1996), The knowledge-based economy, Paris.

 3. Orlin K., Sawińska A., SidorkiewiczM., The use of e-promotion on the spa market, in: Spas and their curative and tourist function, ed. by A. Szromka, Cracow 2012, p. 94.

 4. Szapiro P., Ciemniak R., Internet - a new company strategy, Difin, Warsaw 1999.

 5. Tutaj J., (2015), Innovations in the organization on the example of the Lower Silesian spa company, in: Innovativeness in the economy, organization and technology, ed. by A. Balcerek and Z. Malary, Wrocław.

 6. Wiktor J., (2005), Promotion. The company's communication system with the market, Warsaw: PWN.

 7. Zadura-Lichota P., (2015), Innovative entrepreneurship Revealed and hidden potential for innovation in Poland, Innovative entrepreneurship in Poland. The hidden and hidden potential of Polish innovation, ed. Redakcja Paulina Zadura-Lichota.

##submission.howToCite##
PARKITNA, Agnieszka; TUTAJ, Jerzy; KAMINSKA, Anna.Maria. Роль вимірювання ефективності маркетингу електронними інструментами бренд менеджменту. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 19-28, гру. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/51>. Дата доступу: 28 тра. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: