Стратегія і тактика інтернет-маркетингу компаній-дистрибуторів на В2В ринку

 • Юрій Олегович Пунін аспірант кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

Анотація

У статті розглянуто стан застосування інструментів інтернет-маркетингу на В2В ринку в Україні та світі. За результатами проведеного соціологічного опитування фахівців із закупівель визначено особливості використання інструментів інтернет-маркетингу на ринку гнучкого транспортного пакування. Визначено основні стратегічні та тактичні кроки з розбудови інтернет-маркетингу у компаніях-дистрибуторах на ринку В2В. Апробацію рекомендованих інструментів проведено у ТОВ «Манулі Україна Лтд». Розкрито особливості організації інтернет-маркетингу на підприємствах В2В сектора. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено залежність між кількістю клієнтів підприємства та кількістю відвідувачів сайту за рахунок органічного та рекламного пошуку.


Ключові слова: інтернет-маркетинг, сектор В2В, органічний пошук, контекстна реклама, ринок гнучкого транспортного пакування


 DOI: 10.15276/mdt.2.4.2018.3 1. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Internet-технологій у маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4 (2). С. 64–74.

 2. Литовченко І.Л. Методологічні аспекти інтернет-маркетингу: монографія. К.: Наукова думка, 2008. 196 с.

 3. Матвіїв М.Я. Інноваційний маркетинг підприємств: монографія. — Тернопіль: Економічна думка, 2014. 430 с.

 4. Мельник Ю.М. Аналіз практичного використання сучасних інтернет-технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. №4. С. 76–86.

 5. 2017 State of В2В Digital Marketing. URL: http://typeacommunications.com/wp-content/uploads/ 2017/02/2017-State-of-Digital-Marketing-FINAL.compressed.pdf?x89989 (дата звернення: 15.08.2018).

 6. 2016 State of В2В Digital Marketing. URL: http://go.demandwave.com/rs/306-MLQ-910/images/2016-State-of-B2B-Digital-Marketing.pdf (дата звернення: 15.08.2018).

 7. Як український бізнес використовує інтернет-маркетинг: дослідження. URL: https://promodo.ua/upload/research-internet-marketing-ukraine-2016.pdf (дата звернення: 15.08.2018).

 8. Контент-маркетинг в В2В: стан та перспективи у 2016 році. URL: https://www.b2b-ray.com/category/resources/reports (дата звернення: 15.08.2018).

 9. 9. Контент-маркетинг в В2В: стан та перспективи у 2015 році. URL: https://www.b2b-ray.com/category/resources/reports (дата звернення: 15.08.2018).

 10. Царев В.В. Внутрифирменное планирование. СПб.: Питер, 2002. 496 с.

##submission.howToCite##
ПУНІН, Юрій Олегович. Стратегія і тактика інтернет-маркетингу компаній-дистрибуторів на В2В ринку. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 44-56, гру. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/53>. Дата доступу: 28 тра. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: