Сучасний стан інтерактивно-інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні

 • Крістіан Володимирович Гегедош аспірант Мукачівський державний університет (Мукачево, Україна)

Анотація

У науковій статті зроблена спроба дослідити інформаційно-комунікаційні відносини Україна-Європейський Союз у їх прикордонних територіях. Для аналізу останнього було обрано за об’єкт дослідження Міжрегіональну Асоціацію транскордонного співробітництва п’яти країн (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Україна) – Карпатський Єврорегіон. В контексті цього за основу досліджень сучасного інформаційного забезпечення було обрано методику оцінки побудови транскордонних он-лайн платформ на основі інструментів інтерактивного маркетингу. В результаті проведеної діагностики виявлені проблемні питання цифрового інформаційного розвитку окремих національних представництв Карпатського Єврорегіону, що в свою чергу впливає на ефективність транскордонного співробітництва для суб’єктів-учасників даного міжрегіонального утворення.


Ключові слова: Карпатський Єврорегіон, транскордонне співробітництво, національні представництва, інтерактивний маркетинг, он-лайн платформи.


 DOI: 10.15276/mdt.2.4.2018.4 1. Гощинський А.В. Моделі інформаційно-комунікаційного забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів. 2008. Вип. 3 (71). С. 485–495.

 2. Пастернак О.І. Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 4. С. 24–32.

 3. Жуков С.А., Чучка І.М. Проблеми та перспективи інформаційно-маркетингового забезпечення транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми економіки. 2007. Т.76., №10. С. 74–81.

 4. Кравців І.К. Маркетинг сільських територій прикордонного регіону в умовах нових викликів європейської інтеграції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: [спец.] 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Львів, 2017. 22 с.

 5. Матвєєв Є.Е. Організація регіональних систем інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: [спец.] 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Львів, 2005. 22 с.

 6. Устич С. Соціологічна рефлексія в системі інформаційного сервісу транскордонного співробітництва // Методологія та інструментарій соціологічного аналізу транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 24-25 січня 2013 р.). Вип. 10. Ужгород, 2013. С. 5–15.

 7. Чучка І.М. Інтерактивно-маркетингова логістика як новітній інструмент транспортно-логістичних процесів в умовах світової глобалізації // Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 26-28 квіт. 2018 р.). Ужгород, 2018. С.42–46.

 8. Іллященко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу // Маркетинг та менеджмент інновацій. 2011. № 4. С. 64–74.

 9. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса, Астропринт, 2017. 292 с.

 10. Ковальчук С.В., Ковінько О.М., Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств // Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 1. C. 55–73.

 11. Скіцько В.І. Електронна логістика як складова сучасного бізнесу // Бізнес Інформ. 2014. №7. C. 309–314.

 12. Єврорегіон «Карпати – Україна». URL: http://euroregionkarpaty.com.ua (дата звернення: 25.09.2017).

 13. Карпатський Єврорегіон Польща. URL: http://www.karpacki.pl/euroregion-karpacki (дата звернення: 25.09.2017).

 14. Карпатський Єврорегіон Словаччина. URL: http://www.ker.sk/-o-zdruzeni (дата звернення: 25.09.2017).

 15. Карпатський Єврорегіон Угорщина. URL: http://www.carpathianeuroregion.org/mukodesi-terv.html (дата звернення: 25.09.2017).

 16. Карпатський Єврорегіон Румунія. URL: http://www.tradecarp.com/uk/index.html (дата звернення: 25.09.2017).

 17. Веб-портал наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат». URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/4/CBC/ua/project/claster.php# (дата звернення: 25.09.2017).

##submission.howToCite##
ГЕГЕДОШ, Крістіан Володимирович. Сучасний стан інтерактивно-інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 57-79, гру. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/54>. Дата доступу: 28 тра. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: