Управління суспільною думкою в умовах електронної демократії

 • Анатолій Антонович Шиян канд. фіз.-мат. наук, доцент професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницький національний технічний університет (Вінниця, Україна)
 • Лілія Олександрівна Нікіфорова канд. екон. наук, доцент доцент кафедри економіки підприємства та організації виробництва Вінницький національний технічний університет (Вінниця, Україна)

Анотація

Метою статті є розробка моделі для опису динамічних процесів розвитку та існування соціальної думки у суспільстві на мікросоціальному рівні, коли моделюється динаміка загальних характеристик суспільства та розробка підходів до управління цим процесом в умовах електронної демократії за допомогою впливу електронних засобів комунікації. За значущу характеристику вибрано кількість людей, які притримуються певної соціальної думки. Запропоновано динаміку зміни суспільної думки описувати нелінійним диференціальним рівнянням. Показано, що електронні засоби комунікації суспільства є потужним фактором впливу на формування та динаміку суспільної думки. Розроблено метод управління суспільною думкою, який полягає в управлінні кількісними значеннями параметрів моделі. Наведено приклади ситуацій, які можуть потребувати управління в рамках отриманих в статті моделей та методів з метою оптимізації розвитку суспільства.


Ключові слова: соціальна думка, моделювання, управління, електронна демократія, електронна комунікація.


DOI: 10.15276/mdt.3.2.2019.3


  1. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: розпорядження Кабінету міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386-р. Офіційний вісник України. 2013. № 44. С. 1581.

 2. Грицяк Н. В., Соловйов С. Г. Електронна демократія. Київ : НАДУ, 2015. 66 с.

 3. Малиновський В. Я., Грицяк Н. В., Семенченко А. І. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії. Київ : ФОП Москаленко О. М., 2017. 70 с.

 4. Фельштинський Ю., Станчев М. Третя світова: битва за Україну. Київ : Наш формат, 2015. 456 с.

 5. Lebon G. Psychology of peoples and masses. Moskow : Academic project, 2011, pp. 238.

 6. Wanyang H., Wangb Which Chinese cities are more inclusive and why? Cities. 2019. Vol.86. pp. 51–61.

 7. Piazza J. A. Democratic skepticism and support for terrorism in the Palestinian Territories. Public Choice. 2019. Vol. 178. pp. 417–443.

 8.  Claassen Ch., Gibson J. L. Does Intolerance Dampen Dissent? Macro-Tolerance and Protest in American Metropolitan Areas. Political Behavior. 2019. Vol. 41. pp. 165–185.

 9. Calca P., Gross M. To adapt or to disregard? Parties’ reactions to external shocks. West European Politics. 2019. Vil.42, № pp. 545–572.

 10. Alvarez E., Brida J. G. What about the others? Consensus and equilibria in the presence of self-interest and conformity in social groups. Physica A. 2019. Vol. 518. pp. 285–298.

##submission.howToCite##
ШИЯН, Анатолій Антонович; НІКІФОРОВА, Лілія Олександрівна. Управління суспільною думкою в умовах електронної демократії. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 45-61, чер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/67>. Дата доступу: 10 сер. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: