Система ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції

 • Лариса Володимирівна Фролова д-р екон. наук, професор завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
 • Тетяна Ігорівна Носова кандидат економічних наук старший викладач кафедри підприємництва і торгівлі Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

Розроблені і науково обґрунтовані теоретико-методологічні засади формування системи ключових індикаторів оцінки ефективності електронної комерції, яка ґрунтується на принципах: цілеспрямованості, системності, комплексності, вимірюваності, релевантності, об’єктивності та збалансованості. Розроблено і обґрунтовано модель прийняття рішення споживачем про придбання товару в Інтернет. З метою оптимізації процесу продажів та підвищення ефективності електронної комерції обґрунтовано основні етапи оцінки ефективності електронної комерції та підвищення конверсійності сайту на різних етапах «воронки продажів». Практична реалізація отриманих наукових результатів надає можливість комплексно оцінити ефективність електронної комерції, прогнозувати і оцінювати ефекти від різного роду маркетингових заходів.


Ключові слова: електронна комерція, «воронка продажів», споживач, ключові показники ефективності, трафік, мікроконверсія, макроконверсія.


DOI: 10.15276/mdt.3.2.2019.6 1. Інтернет-тренди 2019 року. Статистика та факти в США та в усьому світі. URL: https://uk.vpnmentor.com/blog (дата звернення: 21.02.2019).

 2. Итоги и планы: e-commerce Украины 2018 / 2019. URL: https://evo.business/itogi-plany-e-commerce-ukrainy-20182019 (дата звернення: 11.03.2019).

 3. Ганцура А.В., Коваленко Н.В. Особливості маркетингового дропшиппінгу в системі електронної комерції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. №15(1). С. 72–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_15%281%29__18 (дата звернення: 15.03.2019).

 4. Дражниця С. А. Деякі методичні підходи щодо оцінки ефективності онлайн-рітейлу. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_3_33 (дата звернення: 21.03.2019).

 5. Edelman D. The consumer decision journey explained. URL: mckinseyonmarketingandsales.com (дата звернення: 15.03.2019).

 6. Буй Т. Г., Гаврилів І. Я. Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2015. №. 172. С. 8-14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2015_172_4 (дата звернення: 21.02.2019).

 7. Гармідер Л.Д. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції. Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. 2015. № 1(18). С. 58–65. URL: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo14-15/12126.pdf (дата звернення: 21.03.2019).

 8. Summer, A, Dunkan. Gr. (1999) E-Commerce. NYH Publishing, 1999, pp. 263.

 9. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

 10. Писаренко Н. Л., Євдокимова З. Р. Особливості функціонування та моделі бізнесу на ринку електронної комерції в Україні. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2017. №14. С. 348–355. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_55 (дата звернення: 21.03.2019).

 11. Энджел Дж. Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей. СПб.: Питер Ком, 2000. 759 с.

 12. Шафалюк О.К. Методологічні проблеми і можливості розвитку Інтернет-маркетингу. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Т. 1, №1. С. 108–127.

 13. Пометун А. Г. Маркетинг по любви. 70 способов заполучить сердце клиента навсегда. Москва : Эксмо, 2017. 344 с.

 14. Ляшенко Г. П., Моткалюк Р. В. Інтернет-маркетинг та його інструменти. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2013. № 3. С. 59-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2013_3_9 (дата звернення: 21.02.2019).

 15. Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. 2015. №12. С. 362–371.

 16. Конверсія в інтернет-магазині і фактори, які на неї впливають. LEMARBET: блог про створення та просування (SEO) інтернет-магазинів і сайтів. URL: https://lemarbet.com/ ua/razvitie-internet-magazina/konversiya-v-internet-magazini-i-faktori-yaki-na-neyi-vplivayut/ (дата звернення: 12.03.2019).

 17. 30 простих кроків для підвищення конверсії сайтів електронної комерції в 2017–2018 році. URL: https://www.plerdy.com/ua/blog/30-steps-for-increase-conversion (дата звернення: 21.02.2019).

 18. Воронка продаж и конверсия сайта. URL: https://landing.ua/blog/voronka-prodazh-i-konversiya-sajta.html (дата звернення: 21.02.2019).

 19. Калужский М. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход : монография. Москва; Берлин : Директ Медиа, 2015. с. 402 (дата звернення: 21.02.2019).

 20. Законодавство України. zakon3.rada.gov.ua. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 21.02.2019).

 21. Красневич Г. Л. Методичні підходи економічного обґрунтування проекту розвитку "впровадження електронної форми продажу товарів” (відкриття інтернет-магазину). Ефективна економіка. 2010. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=275 (дата звернення: 21.02.2019).

 22. Web Site Traffic Definition / marketingterms: digital marketing blog. www.marketingterms.com. Retrieved from: https://www.marketingterms.com/dictionary/web_site_traffic.

 23.  Campbell K. 29 Ecommerce Metrics & KPIs to Measure to Drive 10X Growth in 2019. www.bigcommerce.com. Retrieved from: https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-metrics/#how-to-measure-ecommerce-success.

##submission.howToCite##
ФРОЛОВА, Лариса Володимирівна; НОСОВА, Тетяна Ігорівна. Система ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 84-96, чер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/70>. Дата доступу: 10 сер. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: