Комунікаційний ресурс об’єднаних територіальних громад (на прикладі аналізу фейсбук-сторінок сільських ОТГ Карпатського регіону)

 • Анна Олександрівна Максименко канд. соц. наук, наук. співробітник .ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (Львіїв, Україна)
 • Ірина Степанівна Куропась проектний менеджер, Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини (Львіїв, Україна)

Анотація

Стаття присвячена аналізу соціальних медіа та їх ролі у житті об'єднаних територіальних громад. Представлено результати контент-аналізу фейсбук-сторінок сільських та селищних об'єднаних територіальних громад Карпатського регіону. Проаналізовано способи реєстрації громади у фейсбуку, тематичну спрямованість контенту їх сторінок. Виділено, за характером повідомлень, наступні групи контенту: інформація про культурні події, привітання, інформація про успіхи громади, діяльність апарату управління, інформація про конкурси/гранти, репости, звернення мешканців, оголошення побутового характеру. Обґрунтовано доцільність створення сторінки (Page) для презентації громади у соціальній мережі фейсбук. Наголошено на необхідності розробки комунікаційної стратегії громади, у межах якої соціальна мережа є одним з інструментів її реалізації.


Ключові слова: соціальні мережі, Фейсбук, об’єднані територіальні громади, Карпатський регіон, сільська місцевість.


DOI: 10.15276/mdt.3.3.2019.5 1. Борисова Т. Інструменти інтернет-маркетингу некомерційних організацій України Маркетинг і цифрофі технології. 2017. Том 1 (№2). С. 54–76.

 2. Грищенко О., Нєшева А. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 86–98.

 3. Іваненко Л. Соціальні мережі як сучасний маркетинговий інструмент просування бренду. Економіка і організація управління. 2016. №3(23). С. 190–197.

 4. Ілляшенко С.М. Сайт наукового журналу як інструмент інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ. Маркетинг і цифрофі технології. 2017. Том 1 (№1). С. 6–19.

 5. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. Том ІІ. С. 64–74.

 6. Костенко Н. В., Іванов В.Ф. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики: монографія. К. Центр вільної преси, 2003. 141 с. URL: http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/Dosvid-kontent-analizu.-Modeli-ta-praktiki.pdf. (дата звернення 11.01.2019).

 7. Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR. Вісник Книжкової палати. 2014. № 10. С. 1–3.

 8. Кусина О. А. Социальные сети как эффективный инструмент маркетинга в индустрии встреч. Креативная экономика. 2013. № 1 (73). С. 118–123.

 9. Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад: Захід VS Центр: науково-аналітичне видання / Сторонянська І., Максименко А., Левицька О., Патицька Х., Сірик З. /ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів. 2019. 64с. URL http://ird.gov.ua/irdp/p20190034.pdf. (дата звернення 11.01.2019).

 10. Чирун Л.В., Висоцька В.А. Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" «Інформаційні системи та мережі». 2010. № 689. С. 332-347. URL http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20212/1/35-332-347.pdf. (дата звернення 11.01.2019).

 11. Chew Han-Ei, Larose Robert, Steinfield Charles W, Velasquez Alcides The use of online social networking by rural youth and its effects on community attachment [Електронний ресурс] // Information Communication and Society. August 2011. 14(5). 726-747. URL: https://www.researchgate.net/publication/239937125_The_use_of_online_social_networking_by_rural_youth_and_its_effects_on_community_attachment (дата звернення 11.01.2019).

 12. Lachapelle P. The Use of Social Networking in Community Development [Електронний ресурс] // CD Practice. Spring 2011. Issue 17. URL: http://www.comm-dev.org/images/pdf/070_CD% 20Practice%202011n1%20Revised%20A.pdf (дата звернення 15.01.2019).

 13. Karakiza М. The impact of Social Media in the Public Sector [Електронний ресурс] // Procedia - Social and Behavioral Sciences 175 (2015). 384–392. URL: https://www.researchgate.net/publication/273391147_The_Impact_of_Social_Media_in_the_Public_Sector (дата звернення 28.02.2019).

 14. Stern M.J., Adams A.E., Boase J. Rural Community Participation, Social Networks, and Broadband Use: Examples from Localized and National Survey Data [Електронний ресурс] // Agriculture and Resourse Economics Review 40/2 (August 2011). 158-171. URL: https://www.researchgate.net/publication/227365492_Rural_Community_Participation_Social_Networks_and_Broadband_Use_Examples_from_Localized_and_National_Survey_Data/download (дата звернення 10.02.2019).

 15. Ukomadu C. The Role of Social Media in Community Development in Nigeria: The Owe Unity Forum (Oaf) Model [Електронний ресурс] // Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). Vol.23, Issue 5, Ver. 8 (May 2018). 34-44. URL: http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2023%20Issue5/Version-8/D2305083443.pdf (дата звернення 1.03.2019).


 

##submission.howToCite##
МАКСИМЕНКО, Анна Олександрівна; КУРОПАСЬ, Ірина Степанівна. Комунікаційний ресурс об’єднаних територіальних громад (на прикладі аналізу фейсбук-сторінок сільських ОТГ Карпатського регіону). МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 43-55, вер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/76>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: