Маркетингові дослідження перспектив розвитку вело-інфраструктури на основі стратегії «Одеса 5Т»

 • Михайло Анатолійович Окландер д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
 • Діана Вікторівна Діянова студентка кафедри маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

Стаття присвячена одному з напрямків інвестиційної стратегії міста "Одеса 5Т" у рамках муніципального маркетингу, а саме - транспорту. В роботі розглянуті основні принципи муніципального маркетингу міста, зміст інвестиційного проекту «Одеса 5Т» та особливості впровадження проекту. Особливу увагу приділено проекту про будівництво та розвиток вело-інфраструктури, який почав втілюватися в життя.  Визначенні основні проблеми, які виникають в процесі  розробки проект та способи їх подолання. Теоретичні  пропозиції підтверджено  практичними розрахункам. Для оцінки перспектив розвитку вело-інфраструктури було проведено дослідження,в якому прийняли участь жителі Одеси. За допомогою цього дослідження було виявлено відношення та основні мотиви людей для здійснення проекту про розвиток вело-інфраструктуру.


Ключові слова: розвиток вело-інфраструктури, маркетингові дослідження, інвестиційна стратегія, муніципальний маркетинг.


DOI: 10.15276/mdt.3.3.2019.7



 1. Окландер М.А. Концепція маркетингової діяльності органів державного управління. Праці Одеського політехнічного університету. 2002. №1(17). С. 223-226.

 2. Утвенко В.В. Регіональний маркетинг: навчальний посібник. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. С.112-116.

 3. Окландер М.А., Михайленко Е.Г. Маркетинг регіона, як різновид маркетингу некомерційних організацій. Праці Одеського політехнічного університету. 2000. №1(10). С. 264-268.

 4. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О. І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с.

 5. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення / О. Г Янковий, О. Б. Чернишова, С. М. Цуркан [та ін.]. / за ред. О.Г. Янкового. Одеса : Атлант, 470 с.

 6. Ковальчук С.В., Ковінько О.М., Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств. Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 1. C. 55–73.

 7. Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики: монографія / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, І. А. Педько, О. І. Яшкіна; за ред. М.А. Окландера. Одеса: Астропрінт. 2017. 284 с.

 8. Івченко І.Ю., Будорацька Т.Д. Розробка моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах галузі інформаційних технологій. Маркетинг і цифрові технології. 2018. Т. 2, № 3. С. 64–76.

 9. Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2015 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні, 2016. № 1-2. С. 19–30.

 10. Україна: концепція партнерства з країною на 2017–2021 фінансові роки. Звіт 114516-UA. Аналіз останніх досліджень і публікацій // Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна асоціація розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. Київ, 2017. С. 18–19. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/501881501141799939/pdf/114516-UKRAINIAN-PUBLIC-WBUkraineCPFUKR.pdf (дата звернення 25.03.2016).

##submission.howToCite##
ОКЛАНДЕР, Михайло Анатолійович; ДІЯНОВА, Діана Вікторівна. Маркетингові дослідження перспектив розвитку вело-інфраструктури на основі стратегії «Одеса 5Т». МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 68-80, вер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/78>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: