Визначення привабливості інноваційних проектів в межах квазіструктур на основі конджойнт підход

 • Сергій Олексійович Солнцев д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Жанна Михайлівна Жигалкевич канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

Анотація

В статті досліджено методику конджойнт аналізу та розроблено критерії прийнятності інноваційних проектів в межах квазіінтеграційних структур. Встановлено, що інноваційні проекти супроводжуються загальними та специфічними маркетинговими ризиками. Запропоновано проводити оцінку прийнятності інноваційних проектів у декілька етапів. На початковому етапі здійснено опитування експертів, котрі є представниками квазіінтеграційної структури та тих, які є фахівцями ринку машинобудівної продукції. Експертиза проводилося на основі використання методу конджойнт аналізу. На наступних етапах ідентифіковано специфічні маркетингові ризики інноваційної продукції, сформовано аналітичну модель цільової функції оцінки прийнятності інноваційного проекту. Розглянуто різні сценарії отримання фінансового результату від здійснення проекту з урахуванням маркетингових ризиків.


Ключові слова: конджойнт аналіз, квазіінтеграційна структура, інноваційний проект, маркетингові ризики, кластер.


DOI: 10.15276/mdt.4.1.2020.2 1. Luce R.D., Tukey J.W. Simultaneous Conjoint Measurement: A New Type of Fundamental Measurement. Journal of Mathematical Psychology. 1964. № 1. С. 1–27.

 2. Krantz H., Luce R., Suppes P., Tversky A. (1971). Foundations of Measurement. NY: Academic Press, 1971. 624 с.

 3. Green P., Rao V. Conjoint Measurement for Quantifying Judgmentпеal Data. Journal of Marketing Research, 1971. № 8. С. 355–363.

 4. 4. Green P., Srinivasan V. Conjoint analysis in marketing: new developments with implications for research and practice. Journal of marketing. 1990. № 54(4). С. 3–

 5. 5. Hauser J., Rao V. Conjoint analysis, related modeling, and applications. Marketing Research and Modeling: Progress and Prospects. № 14. С. 141–168.

 6. Steiner M., Meißner M. A User’s Guide to the Galaxy of Conjoint Analysis and Compositional Preference Measurement. Marketing ZFP - Journal of Research and Management. 2018. № 40(2). С. 3–25.

 7. Green P., Krieger A., Wind Y. Thirty Years of Conjoint Analysis: Reflections and Prospects. Marketing Engineering. 2001. № 31(3). С. 56–73.

 8. Malhotra N., Birks D. Marketing Research: an applied approach: 3rd European Edition. Harlow, UK: Pearson Education, 2007. 835 с.

 9. Wittink D., Krishnanurthi L. Aggregation issues in conjoint analysis. URL: https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/aggregation-issues-conjoint-analysis (дата звернення: 15.01.20).

 10. 1 Merton R., Kendall P. The focused interview. American Journal of Sociology. 1946. № 51. С. 541–557.

 11. Solntsev S., Ovchynnikova A. Model of Assessment of Marketing Risks in Investment Projects. Бізнес Інформ. 2013. № 12. С. 105–110.

 12. Черенков A. Применение метода совместного анализа в маркетинговых исследованиях. Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1999. № 4. С. 24–28.


13. Van Horne J., Wachowicz J. Fundamentals of financial management: 13th edition. Pearson Education: Prentice-Hall, 2008. 744 с.

##submission.howToCite##
СОЛНЦЕВ, Сергій Олексійович; ЖИГАЛКЕВИЧ, Жанна Михайлівна. Визначення привабливості інноваційних проектів в межах квазіструктур на основі конджойнт підход. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 15-28, бер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/90>. Дата доступу: 19 вер. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: