Гейміфікація як модель маркетингового механізму управління безпекою харчування дітей

 • Анастасія Сергіївна Коноваленко канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного (Мелітополь, Україна)

Анотація

У статті розкрито можливості застосування гейміфікації як однієї з можливих моделей впровадження маркетингового механізму управління безпекою харчування дітей шкільного віку. Наведено результати проведеного опитування серед учнів загальних шкіл щодо напрямів використання ними мобільних телефонів. Зазначено, що завдання запровадження гейміфікації у процес формування споживчої поведінки дітей шкільного віку не може замінити процес навчання, однак може бути використано як елемент якісного покращення процесу отримання базових знань дітей з питань здорового харчування та свідомого вибору продуктів. Розкрито зміст функцій мобільного додатка як інструменту гейміфікації процесу управління станом безпеки харчування дітей. Визначено ключові компоненти гейміфікації як процесу навчання, а саме: навчальний зміст; поведінку та ставлення; характеристики гри; результати навчання.


Ключові слова: маркетинговий механізм, гейміфікація, поведінка споживача, харчування дітей, безпека харчування, маркетинг.


DOI: 10.15276/mdt.4.1.2020.3 1. Бузько В. Л. Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики. Новітні комп’ютерні технології. 2017. № 15. С. 171–175.

 2. Гордієнко Т. М. Гейміфікація на ринку фінансових послуг. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: VІІІ Міжнародний бізнес-форум, м. Київ, 19 березня 2015. С. 70–72.

 3. Ілляшенко С.М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія. Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. 621 с.

 4. Корзун В. Н., Козярин І. П., Парац А. М. Проблема мікроелементів у харчуванні населення України та шляхи її вирішення. Проблеми харчування. 2007. Т. 1. С. 5–11.

 5. Конвенція про права дитини 1989Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / за ред. Ю.С. Шемшученко. Кіїв: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3. 792 с.

 6. Коноваленко А.С. Концептуальні підходи до визначення сутності поняття «маркетинговий механізм». Вісник КНУДТ. Серія: економічні науки. 2019. №4 (137). С. 73–82.

 7. Кучма В. Р., Саньков С. В. Основные предикторы нарушений здоровья старшеклассников на современном этапе. European research. 2019. С. 175–179.

 8. Ми обираємо здорове харчування : Навч.-метод. посіб. навч. курсу за вибором для 8 (9) кл. / за ред. Овчарук О. В. Київ : ТОВ «Друкарня Вольф», 2014. 110 с.

 9. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект : навч. посібник. К. : «Вільямс», 2000. 262 с.

 10. Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. № 11. С. 303–309.

 11. Armstrong, M. B., Landers, R. N. An evaluation of gamified training: using narrative to improve reactions and learning. Simulation & Gaming. 2017. № 48(4). С. 513–538. URL:


https://doi.org/10.1177/1046878117703749 (дата звернення: 10.01.2013). 1. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In A. Lugmayr (Ed.), Proceedings of the 15th International Academic Mindtrek Conference: Envisioning Future Media Environments, New York, September , 2011. C. 9–15. New York: ACM. URL: https://doi.org/10.1145/2181037.2181040 (дата звернення: 10.01.2013).

 2. Hamari, J., Koivisto, J., Sarsa, H. (2014). Does gamification work? - a literature review of empirical studies on gamification. In R. H. Sprague Jr. (Ed.), Proceedings of the 47th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Washington, 2014. С. 3025–3034. URL: https://doi.org/10.1109/hicss.2014.377 (дата звернення: 10.01.2013).

 3. Landers, R. N. (2014). Developing a theory of gamified learning: linking serious games and gamification of learning. Simulation & Gaming. 2014. № 45(6). С. 752–768. URL: https://doi.org/10.1177/1046878114563660 (дата звернення: 10.01.2013).

 4. Sailer, M. & Homner, L. Educ Psychol Rev. The Gamification of Learning: a Meta-analysis.  Educational Psychology. 2019. URL: https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w (дата звернення: 10.01.2013).

 5. Seaborn, K., Fels, D. I. Gamification in theory and action: a survey. International Journal of HumanComputer Studies. 2015. № 74. С. 14–31. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2014.09.006. (дата звернення: 10.01.2013).

 6. Tovkun L. P., Holubivska K. A. State of rational nutrition of modern schoolchildrenю Young scientist. 2017. № 9.1 (49.1), C. 159–162.

##submission.howToCite##
КОНОВАЛЕНКО, Анастасія Сергіївна. Гейміфікація як модель маркетингового механізму управління безпекою харчування дітей. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 29-43, бер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/91>. Дата доступу: 19 вер. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: