Методи зниження маркетингових ризиків страхової компанії

 • Вікторія Віталіївна Атюшкіна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

У статті досліджено джерела ризику у діяльності страхової компанії, здійснено пошук шляхів зниження маркетингових ризиків, досліджено взаємозв’язок організаційної структури компанії і ризиків її збутової діяльності, досліджено можливість зниження фінансового ризику шляхом зміни форми товарної пропозиції - надання пакета страхових послуг групам страхувальників. Визначено групи клієнтів компанії-фізичних осіб, подібних за характером і ступенем існуючих ризиків, відповідно до яких їм можна рекомендувати певний перелік страхових продуктів, що дозволить знизити збутовій ризик. Проведена оптимізація страхового портфеля ПрАТ «УПСК» з використанням моделі Г. Марковіца, що дозволило визначити умовно оптимальну структуру портфеля, яка забезпечує максимальну прибутковість при заданому рівні ризику.


Ключові слова: маркетинговий ризик, пакет послуг, структура, страховий портфель, оптимізація


DOI: 10.15276/mdt.4.1.2020.6 1. 1. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: монографія. Тернопіль : Економічна думка, КартБланш, 2002. 570 с.

 2. Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.

 3. Андрєєва Т.Є., Петровська Т.Е. Ризик у ринковій економіці : навчальний посібник. Харків: Бурун Книга, 2005. 128 с.

 4. Устенко О.Л. Теория экономического риска : монография. Київ : МАУП, 1997. 164 с.

 5. Черкаський І.Б., Ремньова Л.М., Лебединська Л.Д. Управління ризиками діяльності страхових компаній в контексті економічної безпеки. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2013. № 4 (20). С. 16-23.

 6. Han, K., Mittal, V., Zhang, Y. Relative strategic emphasis and firm-idiosyncratic risk: The moderating role of relative performance and demand instability. Journal of Marketing. 2017. №81(4). P.25-44.

 7. Сердечна Ю.С., Шишпанова Н. О. Методичні основи управління страховим портфелем. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2017. № 6. С. 171-175.

 8. Лук’янова В.В, Головач Т.В. Економічний ризик : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2007. 464 с.

 9. Окландер Т.О. Концепція управління маркетинговим ризиком промислового підприємства. Маркетинг: теорія і практика. Луганськ: СНУ ім. В. Даля. 2013. № 19. С. 125-137.

 10. Merna Т., Al-Thani F. Corporate Risk Management. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2008.

 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (дата звернення: 11.02.2020).

 12. ПрАТ «УПСК». Офіційний сайт компанії. URL: https://upsk.com.ua/about (дата звернення: 11.02.2020).

 13. Kumar, V., Reinartz, W. Creating enduring customer value. Journal of Marketing. 2016. № 80(6). P.36-68.

 14. Яшкина О.И. Математическое моделирование маркетинговой стратегии предприятия. Устойчивое развитие. Болгария, Варна. 2013. № 12. С. 97-102.

 15. Markowitz H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. Wiley. New York. 1959.


 

##submission.howToCite##
АТЮШКІНА, Вікторія Віталіївна. Методи зниження маркетингових ризиків страхової компанії. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 73-87, бер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/94>. Дата доступу: 19 вер. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: