Сучасні тенденції розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу

 • Марина Василівна Кірносова канд. екон. наук, доцент доцент кафедри маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

В статті досліджено сучасну роль сторітелінгу у цифровому маркетингу, як ефективного інструменту комунікаційної політики. Доведено його значущість для нового покоління споживачів. Показано, що новітні технології змінюють споживчу поведінку. Досліджено значення емоційного впливу історії бренду на прихильність до нього цільової аудиторії. Визначено сутність сторітеллінгу. Розглянуто його структуру та можливі форми. Розглянуто побудову історії за класичним прийомом «мономіф» та іншими. Розглянуто доцільність використання піраміди нейрологічних рівнів Р. Ділтса при побудові історії. Досліджено вплив розвитку цифрових технологій на розвиток сторітеллінгу. Розглянуто розповсюдження його нової форми із залученням аудиторії до участі в історії та можливості використання у сторітеллінгу сучасних тенденцій розповсюдження інтерактивних технологій.


Ключові слова: сторітеллінг, цифровий маркетинг, комунікації, контент-маркетинг, бренд.


DOI: 10.15276/mdt.4.2.2020.2 1. В Україні значно виросла інтернет–пенетрація. Інтернет Асоціація України (ІнАУ). URL: https://inau.ua/news/v–ukrayini–znachno–vyrosla–internet–penetraciya (дата звернення 20.03.20).

 2. Куницька К. Інтернет стає основним джерелом інформації – результати дослідження. Інтернет свобода. URL: https://netfreedom.org.ua/article/internet–staye–osnovnim–dzherelom–informaciyi–dlya–ukrayinciv–rezultati– doslidzhennya?utm_source=Internews+Ukraine+Newsletter&utm_campaign=a50a3d2c3e–EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_31_02_41&utm_medium=email&utm_term=0_605c88b8e6–a50a3d2c3e–103784061 (дата звернення 20.03.20).

 3. Теркел Б. Усе про них. Дніпро: Моноліт, 2018. 254 с.

 4. Leap M. 8 Digital Marketing Trends for 2020. URL: https://www.convinceandconvert.com/digital–marketing/digital–marketing–trends (дата звернення 23.03.20).

 5. Пилипчук В.П. Соціальні мережі в процесі просування послуг підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2018. №. 2 (10). С. 60–65.

 6. Armstrong D. Managing by Storying. Around Broadway Business; 1st edition. 1992. 272 р.

 7. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 20–32.

 8. Мак–Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху. Харків: Віват. 2019. 240 с.

 9. About the Significant Objects Project. Significant objects. URL: http://significantobjects.com/about (дата звернення 23.03.20).

 10. Damasio A. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Penguin Books; Reprint edition. 2005. 336 p.

 11. Murray P. N. How emotions influence what we buy. URL: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside–the–consumer–mind/201302/how–emotions–influence–what–we–buy (дата звернення 21.03.20).

 12. Gottschall J. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Mariner Books; 1 edition. 2013. 272 p.

 13. Campbell J. The Hero with a Thousand Faces. New World Library; Third edition. 2008. 432 p.

 14. Дилтс Р., Делозье Дж. НЛП–2: поколение NEXT. CПб: Питер. 2012. 320 с.

 15. Швець С. Забудьте про storytelling, hypertelling формує майбутнє реклами. Inspired. URL: https://inspired.com.ua/ideas/zabudte–pro–storytelling–hypertelling–formuye–majbutnye–reklamy/ (дата звернення 23.03.20).

 16. Тенденции контент–маркетинга в 2020 году. Dizz Agency. URL: https://dizz.in.ua/tendentsii–kontent–marketinga–v–2020–godu/ (дата звернення 22.03.20).

##submission.howToCite##
КІРНОСОВА, Марина Василівна. Сучасні тенденції розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 17-26, чер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/99>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз