Електронна комерція в Україні: сучасний стан, галузеві особливості та організаційні форми

  • Наталя Євгенівна Кузьо старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
  • Наталя Степанівна Косар канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
  • Ілона Ігорівна Мельниченко магістр кафедри маркетингу і логістики Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Анотація

Встановлено, що сьогодні усі типи споживачів активно використовують Інтернет при закупівлі необхідних їм товарів. Проведений аналіз свідчить про те, що обсяги Інтернет-торгівлі в Україні у 2019 р. зросли майже у 1,5 рази порівняно з попереднім роком, найбільшу частку у них утримували сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності, оптової та роздрібної торгівлі і переробної промисловості. У роботі проаналізовані особливості виходу на деякі маркетплейси України (найбільш перспективної моделі у цій сфері) та торгівлі на них. Досліджено джерела трафіка ТОР-20 вітчизняних Інтернет-магазинів, встановлено що найбільшу частку у ньому займає прямий трафік та пошук за ключовими словами.  


Ключові слова: Інтернет-магазин, електронна торгівля, маркетплейс, SEO-оптимізація, джерела трафіка.


DOI: 10.15276/mdt.5.1.2021.3


1. Дубовик Т. Інтернет-торгівля в Україні. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 1. С. 20–28.
2. Маловичко С. В. Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 71–77.
3. Синявська О.О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм". 2019. Вип. 9. С. 126–132.
4. Малюта І.А., Оголь А.Є. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=6845 (дата звернення: 23.11.2020).
5. Сак Т.В., Ховхалюк Д.О. Електронна торгівля в Україні: стан, тенденції, перспективи розвитку. Маркетинг і цифрові технології. 2020. Том 4, № 3. С. 73–85.
6. Ковальова О.М., Кірсанова В.В. Основні форми Інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 85–92.
7. Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2020).
8. Регулювання Інтернет-торгівлі: міжнародний досвід. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/Regulyrovanye_ynternet_torgovly_mezhdunarodnyj-opyt_KG_12082020.pdf (дата звернення 24.11.2020).
9. Семимильними кроками: підсумки українського e-commerce і логістики за 2018. URL: https://rau.ua/novyni/itogi-e-commerce-2018 (дата звернення 24.11.2020).
10. Яковенко К. Що найкраще продавати в Інтернеті у 2020 році. URL: https://horoshop.ua/ua/blog/chto-prodavat-v-internete (дата звернення 20.11.2020).
11. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2020).
12. Куклінова Т.В. Сучасні тенденції та фактори Інтернет-торгівлі в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 1 (65). С. 95–102.
13. Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А. Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 83–102.
14. Янковенко К. Що таке маркетплейс. URL : https://horoshop.ua/ua/blog/chto-takoe-marketpleys (дата звернення 18.11.2020).
15. Порівняння українських маркетплейсів. URL: https://horoshop.ua/ua/blog/sravnenie-ukrainskikh-marketpleysov (дата звернення 22.11.2020).
16. Інтернет-магазин Rozetka. URL: https://rozetka.com.ua (дата звернення 28.11.2020).
17. Інтернет-магазин Prom.ua. URL: https://prom.ua (дата звернення 28.11.2020).
18. Інтернет-магазин Allo. URL: https://allo.ua (дата звернення 28.11.2020).
19. Інтернет-магазин MakeUp. URL: https://makeup.com.ua (дата звернення 28.11.2020).
20. Інтернет-магазин Lamoda. URL: https://www.lamoda.ua (дата звернення 28.11.2020).
21. Рейтинг відвідуваності українських інтернет-магазинів за 2019 рік. URL : https://elnews.com.ua/uk/rejtyng-vidviduvanosti-ukrayinskyh-internet-magazyniv-za-2019-rik (дата звернення 23.11.2020).
22. Сервіс SimilarWeb. URL: https://www.similarweb.com (дата звернення 29.11.2020).

##submission.howToCite##
КУЗЬО, Наталя Євгенівна; КОСАР, Наталя Степанівна; МЕЛЬНИЧЕНКО, Ілона Ігорівна. Електронна комерція в Україні: сучасний стан, галузеві особливості та організаційні форми. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 27-41, бер. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/128>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: