Електронна комерція: світові тренди, діагностика, стратегічні орієнтири

 • Тетяна Василівна Сак канд. екон. наук, доцент доцент кафедри підприємництва і маркетингу Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

Анотація

В статті проведене дослідження світових трендів електронної комерції як складної форми економічних відносин. Здійснена діагностика електронної комерції на основі ключових показників ефективності цифрових технологій: коефіцієнт відмов; час перебування на сторінці; коефіцієнт конверсії; час, витрачений на сторінку; частка небаченого вмісту; коефіцієнт прокрутки сторінок сайту. Виявлено основні тренди, проблеми електронної комерції в світі та подані стратегічні орієнтири в майбутньому, серед них: розвиток мобільної комерції; поширення бізнес-моделі Online to Offline; розвиток електронних платіжних систем; забезпечення багатоканальності; персоналізація в digital-маркетингу; підвищення пізнаванності бренду; забезпечення вищої якості інформації для клієнтів; активне поширення інновації в електронній комерції.


Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, діагностика, ключові показники ефективності, інновації


DOI: 10.15276/mdt.5.3.2021.3 1. Величко К. Ю., Носач Л. Л., Печенка О. І. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 1. С. 184-196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2017_1_20 (дата звернення 20.08.2021).

 2. Головні тренди e-commerce-2020: експансія, цифрові платежі і бізнес-модель Online to Offline. URL: https://rau.ua/dosvid/online-to-offline/ (дата звернення 21.08.2021)

 3. Ковальова О. М., Кірсанова В. В. Основні форми інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 85-92. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.85

 4. Маловичко С. В. Аналіз стану та особливостей розвитку міжнародної електронної торгівлі. Економічний часопис ХХІ. 2015. № 7-8 (1). С. 17-19. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecchado_2015_7-8(1)__5.pdf (дата звернення 13.08.2021).

 5. Олійник Л. В. Електронна комерція як новий формат підприємницької діяльності. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 175-180. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-28.

 6. Про електронну комерцію: Закон України від 25 вересня 2015 р. № 675-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (дата звернення 13.07.2021).

 7. Сак Т.В., Ховхалюк Д. О. Електронна торгівля в Україні: стан, тенденції, перспективи розвитку. Маркетинг і цифрові технології. 2020. Том 4, №3. С. 73-85. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/112 (дата звернення 20.08.2021).

 8. Фролова Л. В., Носова Т. І. Система ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції. Маркетинг і цифрові технології, 2019. Том 3. № 2. С. 84-96. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/70 (дата звернення 12.08.2021)

 9. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. К.: 2020. Видавництво “Заповіт”. 274 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf. (дата звернення 12.07.2021).

 10. Чайковська В. П. Електронна комерція в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку. Інтелект XXI. 2016. № 3. С. 38–48. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_3/ 4.pdf (дата звернення 15.08.2021).

 11. 2021 DIGITAL EXPERIENCE BENCHMARK GLOBAL CX PERFORMANCE ACROSS 10+ INDUSTRIES URL: https://contentsquare.com/digital-experience-benchmark-typ/?submissionGuid =9b831c98-6407-4879-908d-036cbd878777 (дата звернення 22.08.2021).

 12. Activate Consulting. 2021. Activate Tech & Media Outlook. URL: https://activate.com/outlook/2021/ (дата звернення 22.08.2021).

 13. Daxue Consulting. 2021. Payment methods in China: How China became a mobile-first nation. URL: https://daxueconsulting.com/payment-methods-in-china/ (дата звернення 22.08.2021).

 14. E-commerce worldwide - Statistics & Facts (2021). The Statistical Portal. URL:  https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/ (дата звернення 22.08.2021).

##submission.howToCite##
САК, Тетяна Василівна. Електронна комерція: світові тренди, діагностика, стратегічні орієнтири. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 30-42, жов. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/146>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: