Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємства

 • Микита Сергійович Савельєв здобувач освітнього рівня магістра маркетингу Державний університет «Одеська політехніка» (Одеса, Україна)

Анотація

Проведено маркетингове дослідження представників підприємств щодо бізнес-моделей, за якими вони здійснюють підприємницьку діяльність та інструментів Інтернет-маркетингу. Класифіковано інструменти інтернет-маркетингу за моделлю «6P». Визначено мету бізнес-моделей за моделлю «6P». Окреслено напрямки оптимізації використання інструментів інтернет-маркетингу. За резкльтатами проведеного маркетингового дослідження запропоновано стратегії використання інструментів інтернет-маркетингу у діяльності підприємств у мережі Інтернет.


Ключові слова: інтернет-маркетинг, інструменти інтернет-маркетингу, бізнес-моделі в мережі Інтернет, стратегії інтернет-маркетингу.


DOI: 10.15276/mdt.5.4.2021.7 1. Пилипчук В.П. Соціальні мережі в процесі просування послуг підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2018. №. 2 (10). С. 60–65.

 2. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 20–32.

 3. Мозгова Г.В. Інструменти інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств. Ефективна економіка № 10, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429 (дата звернення: 25.06.2021). 1. Oklander M.A., Oklander T.O., Yashkina, O.I. (2018) Marketing research trends: online panels and online communities. Marketing and Management of Innovations, no. 1, pp.118–129.

 2. M. Rappa. Business models on the web. URL: http://digitalenterprise.org/models/models.html (дата звернення: 2.06.2021).

 3. What is Digital Marketing and Digital Marketing Strategy? URL: https://www.equinetacademy.com/ what-is-digital-marketing/ (дата звернення: 25.06.2021).

 4. 42 Digital Marketing Trends You Can’t Ignore in 2021. URL: https://inlnk.ru/WMV53 (дата звернення: 25.06.2021).

 5. 8. Окландер, М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ, 167 с.

 6. Яшкіна О.І., Савельєв М. С.. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств. Маркетинг і цифрові технології, Т. 5, №. 2, С. 75-83,

 7. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя : монографія / М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]; за ред. М.А. Окландера. Одеса, 2017. 292 с.

##submission.howToCite##
САВЕЛЬЄВ, Микита Сергійович. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємства. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 88-102, гру. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/159>. Дата доступу: 28 тра. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: