Стан та тенденції сучасних досліджень з маркетингу: бібліометричний огляд

 • Ірина Володимирівна Жалінська канд. екон. наук, доцент доцент кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій Державний університет «Житомирська політехніка»

Анотація

У статті проведено бібліометричний аналіз статей, опублікованих у журналі «Маркетинг і цифрові технології» за 2017–2022 роки з метою визначення сучасного стану досліджень з маркетингу та пріоритетних тенденцій їх розвитку в Україні. Визначено, що редакційна політика журналу має виражену тематичну спрямованість, характеризується високим рівнем наукових досліджень, що підтверджується науковою кваліфікацією дослідників, залученням публікацій закордонних учених, зростаючим рейтингом цитування статей. Поточний стан вітчизняних наукових доробок охарактеризовано як такий, що перебуває в стадії формування. Окреслено актуальні напрями дослідження, а саме: застосування інструментів та технологій цифрового маркетингу в маркетингових комунікаціях, сучасні тенденції розвитку маркетингу, комплексне вивчення ринку в системі маркетингу, бізнес-моделі, цифрова економіка тощо.


Ключові слова: бібліометричний аналіз, науковий журнал, маркетинг, цифрові технології, напрями досліджень 


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.2 1. Зайченко Н., Сандул О. Бібліометричний напрям розвитку реферативної бази даних «Україніка наукова». Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2017. Вип. 45. С. 156–169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_45_16.

 2. Sabaitytė J., Davidavičienė V. The analysis of Internet marketing research directions. Маркетинг і цифрові технології. 2018. №1. С. 7–20. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/25/27.

 3. Khaba H.,, Sygyda L., Nazarenko A. Bibliometric Review of Business-processing Digitalization. Маркетинг і цифрові технології. 2021. №3. С. 53–62. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/148/132.

 4. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О., Назаренко А.П. Бібліометричний аналіз наукових досліджень з питання сенсорного маркетингу. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2021. № 1. С. 76–84. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/87063/1/Syhyda_Bibliometric_ analysis.pdf.

 5. Штовба О. В. Брендингові дослідження в ХХІ столітті: бібліометричний аналіз. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2019. № 2. С. 43–51. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/23282.pdf.

 6. Пряхіна К. А. Сучасні тенденції маркетингових досліджень. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/113.pdf.

 7. Jarek K., Mazurek G. Marketing and artificial intelligence. Central European Business Review. 2019. Vol. 8. Issue 2. Pp. 46–56. URL: http://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/02/03.pdf.

 8. Peyravi B., Nekrošienė J., Lobanova L. Revolutionised technologies for marketing: theoretical review with focus on artificial intelligence. Business: Theory and Practice. 2020. Vol. 21. Issue 2. Pp. 827–834. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248081/1/1755900031.pdf.

 9. Bala M., Verma D. A Critical Review of Digital Marketing. International Journal of Management, IT & Engineering. 2018. Vol. 8 Issue 10. Pp. 321–339. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3545505.

 10. Маркетинг і цифрові технології : веб-сайт журналу. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt.

 11. Мрихіна О. Б. Міжнародні наукометричні бази даних: види, особливості. Наша перспектива. 2022. URL: https://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/porady-naukovtsyu/mizhnarodni-naukometrychni-bazy-danyh/.

 12. Ілляшенко С. М. Сайт наукового журналу як інструмент Інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ. Маркетинг і цифрові технології. 2017. №1. С. 6–19. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/4/5.

 13. Google Scholar. Маркетинг і цифрові технології : електронний журнал. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a-hks9kAAAAJ&hl=ru. (дата звернення: 02.12.2022)

 14. Лейденський маніфест : 10 заповідей коректної бібліометрії. Пан бібліотекар. Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. 2015. URL: https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2015/04/10.html.

##submission.howToCite##
ЖАЛІНСЬКА, Ірина Володимирівна. Стан та тенденції сучасних досліджень з маркетингу: бібліометричний огляд. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 29-42, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/286>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз