В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем управління знаннями для стимулювання інноваційного розвитку, моделювання ігрових ситуацій для обґрунтування управлінських рішень в ІТ-компаніях, маркетингової діагностики в процесі управління транскордонним співробітництвом, відеомаркетингу в діяльності закладів вищої освіти, захисту персональних даних споживачів в системі соціально-етичного маркетингу, квалітативної оцінки маркетингових чинників цифрового бізнесу, впливу параметрів товарів на результативність особистого продажу.

Від редакції:  Неформальна освіта маркетологів

Скачати журнал

Опубліковані: 2019-03-11